top of page

Aanmelding

 • Je kunt je aanmelden bij Praktijk Simone met klachten die passen binnen de Basis GGZ problematiek en rouwverwerkingsproblemen. Dit kan via mail, telefonisch of via de website. Aanmelding kan zonder verwijzing van de huisarts of sociaal wijkteam.
   

 • Bij aanmelding via de mail of website, zal ik telefonisch contact met je opnemen. We bespreken kort de hulpvraag en ik maak een inschatting of ik je verder kan helpen of beter kan verwijzen naar een andere hulpverleningsvorm. Een intakegesprek kan meestal snel gepland worden.

 • Tijdens het intakegesprek maken we met elkaar kennis en staan we uitgebreid stil bij jouw probleem of hulpvraag en de achtergrond van deze situatie.
   

 • Wanneer je ervoor kiest om de begeleiding voort te zetten, maken we vervolgafspraken voor het begeleidingstraject. 
   

 • We evalueren het begeleidingstraject en overleggen of er een vervolg nodig is.
   

 • Ik bied nazorg via telefonisch/online contact.

Aanmelding Praktijk Simone Overasselt

om je aan te melden!

bottom of page